Projects

"Trace of Piranha"


"Trace of Piranha" – is a thrilling movie about the adventures of Major Kirill Mazur based on a novel by Alexander Bushkov 

Starring: Artyom Karasiov, Natalia Dvoretskaya, Boris Dragilev, Mikhail Safronov etc

Script by: Andrey Scherbinin, Anna Kurbatova

Directed byPetr Olevskiy

Music byIlya Dukhovniy

Cinematography byDavid Hayznikov

Production design byEvgeniy Drabkin, Elana Melentyeva

Executive producersMikhail Kurbatov, Artem Chuba

ProducersDmitriy Fiks, Sergey Fiks

Biography

loading