Projects

The Road of Death

Starring: Sergey Makovetskiy, Andrey Merzlikin, Agniya Kuznetsova etc.

Script by: Andrey Zhitkov

Directed by: Denis Neimand

Music byIlya Dukhovny

Cinematography by: David Khayznikov

Production design by: Aleksey Nazarov

Executive producersMikhail Kurbatov, Tatiana Ostern

Producers: Anna Kurbatova, Dmitriy Fiks

Biography

loading